Choose your location!
YOU CAN GET IT IF YOU WANT!

Send us your self-addressed envelope with stamp, so we can send it back to you. Letter with the envelope and the stamp should be sent to:

Majesty Skis
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
Poland

Wait few days and check your inbox. Stickers should be there!

JAK CHCESZ TO DOSTANIESZ!

Podeślij zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym, tak abyśmy mogli ją do ciebie odesłać. Listy wraz z kopertą i znaczkiem prosimy przesłać na adres:

Majesty Skis
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia

Poczekaj kilka dni i sprawdź w swojej skrzynce pocztowej. Naklejki powinny już być!